IMSE ExDI12

Detaljer

Typ
Drivrutin
Upplaggd av
Daniel Carlson, Abelko Innovation
Version
4
Uppdaterad
2016-05-13
Skapad
2015-01-15
Kategori
AEACom, IO enheter
Visningar
2878

Beskrivning

Typdefinition för Abelkos expansionsmodul ExDI12 som ingår IMSE-familjen. Detta skript används då modulen kopplas på en AeA-combuss.
Modulen har 12 digitala ingångar.

Bruksanvisning

Manual

Juridisk information

Alla skript tillhandahålls i befintligt skick och all användning sker på eget ansvar. Felaktig använding kan leda till skadad eller förstörd utrustning.

Skript kod

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for IMSE ExDI12
%
% History: 2016-05-13 DC Munit added for counters and frequency
%
AEADEVICE EX_DI12 NAMED "ExDI12" TYPEID 64000 IS
  % Type definition
  PARAMETER
    %%%%%%%%%%%%%%%%
    % Reset counters
    DI1_CounterReset :"DI1 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI1 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI1 Reset counter"
      | (NODE) "DI1";
      
    DI2_CounterReset :"DI2 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI2 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI2 Reset counter"
      | (NODE) "DI2";
      
    DI3_CounterReset :"DI3 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI3 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI3 Reset counter"
      | (NODE) "DI3";
      
    DI4_CounterReset :"DI4 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI4 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI4 Reset counter"
      | (NODE) "DI4";
      
    DI5_CounterReset :"DI5 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI5 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI5 Reset counter"
      | (NODE) "DI5";
      
    DI6_CounterReset :"DI6 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI6 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI6 Reset counter"
      | (NODE) "DI6";
      
    DI7_CounterReset :"DI7 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI7 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI7 Reset counter"
      | (NODE) "DI7";
      
    DI8_CounterReset :"DI8 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI8 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI8 Reset counter"
      | (NODE) "DI8";
      
    DI9_CounterReset :"DI9 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI9 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI9 Reset counter"
      | (NODE) "DI9";
      
    DI10_CounterReset :"DI10 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI10 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI10 Reset counter"
      | (NODE) "DI10";
      
    DI11_CounterReset :"DI11 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI11 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI11 Reset counter"
      | (NODE) "DI11";
      
    DI12_CounterReset :"DI12 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI12 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI12 Reset counter"
      | (NODE) "DI12";

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Reset counter overflow flag
    DI1_OverflowFlagReset :"DI1 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI1 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI1 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI1";
      
    DI2_OverflowFlagReset :"DI2 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI2 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI2 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI2";
      
    DI3_OverflowFlagReset :"DI3 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI3 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI3 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI3";
      
    DI4_OverflowFlagReset :"DI4 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI4 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI4 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI4";
      
    DI5_OverflowFlagReset :"DI5 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI5 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI5 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI5";
      
    DI6_OverflowFlagReset :"DI6 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI6 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI6 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI6";
      
    DI7_OverflowFlagReset :"DI7 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI7 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI7 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI7";
      
    DI8_OverflowFlagReset :"DI8 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI8 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI8 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI8";
      
    DI9_OverflowFlagReset :"DI9 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI9 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI9 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI9";
      
    DI10_OverflowFlagReset :"DI10 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI10 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI10 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI10";
      
    DI11_OverflowFlagReset :"DI11 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI11 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI11 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI11";
      
    DI12_OverflowFlagReset :"DI12 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI12 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI12 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI12";
    
    %%%%%%%%%%%%%%%%
    % Flank Settings
    DI1_FlankSettings: "DI1 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI1 Flankinställning"
      | (en)   "DI1 Flank setting"
      | (NODE) "DI1"
      | (MENU) "YES";
      
    DI2_FlankSettings: "DI2 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI2 Flankinställning"
      | (en)   "DI2 Flank setting"
      | (NODE) "DI2"
      | (MENU) "YES";
      
    DI3_FlankSettings: "DI3 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI3 Flankinställning"
      | (en)   "DI3 Flank setting"
      | (NODE) "DI3"
      | (MENU) "YES";
      
    DI4_FlankSettings: "DI4 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI4 Flankinställning"
      | (en)   "DI4 Flank setting"
      | (NODE) "DI4"
      | (MENU) "YES";
    
    DI5_FlankSettings: "DI5 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI5 Flankinställning"
      | (en)   "DI5 Flank setting"
      | (NODE) "DI5"
      | (MENU) "YES";
      
    DI6_FlankSettings: "DI6 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI6 Flankinställning"
      | (en)   "DI6 Flank setting"
      | (NODE) "DI6"
      | (MENU) "YES";
      
    DI7_FlankSettings: "DI7 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI7 Flankinställning"
      | (en)   "DI7 Flank setting"
      | (NODE) "DI7"
      | (MENU) "YES";
      
    DI8_FlankSettings: "DI8 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI8 Flankinställning"
      | (en)   "DI8 Flank setting"
      | (NODE) "DI8"
      | (MENU) "YES";
      
    DI9_FlankSettings: "DI9 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI9 Flankinställning"
      | (en)   "DI9 Flank setting"
      | (NODE) "DI9"
      | (MENU) "YES";
      
    DI10_FlankSettings: "DI10 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI10 Flankinställning"
      | (en)   "DI10 Flank setting"
      | (NODE) "DI10"
      | (MENU) "YES";
      
    DI11_FlankSettings: "DI11 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI11 Flankinställning"
      | (en)   "DI11 Flank setting"
      | (NODE) "DI11"
      | (MENU) "YES";
      
    DI12_FlankSettings: "DI12 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI12 Flankinställning"
      | (en)   "DI12 Flank setting"
      | (NODE) "DI12"
      | (MENU) "YES";
      
    %%%%%%%%%%%%%%
    % Trip voltage
    DI_TripVoltage: "DI Trip voltage" ["10V,4V"] ENUM
      | (sv)   "DI Omslagsspänning"
      | (en)   "DI Trip voltage"
      | (MENU) "YES";
      
  PUBLIC
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Cable sequence number
    CSN: "CSN" [""]   INT
      | (sv)   "Kabelsekvensnummer"
      | (en)   "Cable sequence number"
      | (MENU) "YES";

    %%%%%%%%%%%%%%%
    % Digital input
    DI1  :"DI1" [""] INT
      | (sv)   "DI1"
      | (en)   "DI1"
      | (NODE) "DI1";
      
    DI2  :"DI2" [""] INT
      | (sv)   "DI2"
      | (en)   "DI2"
      | (NODE) "DI2";
      
    DI3  :"DI3" [""] INT
      | (sv)   "DI3"
      | (en)   "DI3"
      | (NODE) "DI3";
      
    DI4  :"DI4" [""] INT
      | (sv)   "DI4"
      | (en)   "DI4"
      | (NODE) "DI4";
      
    DI5  :"DI5" [""] INT
      | (sv)   "DI5"
      | (en)   "DI5"
      | (NODE) "DI5";
      
    DI6  :"DI6" [""] INT
      | (sv)   "DI6"
      | (en)   "DI6"
      | (NODE) "DI6";
      
    DI7  :"DI7" [""] INT
      | (sv)   "DI7"
      | (en)   "DI7"
      | (NODE) "DI7";
      
    DI8  :"DI8" [""] INT
      | (sv)   "DI8"
      | (en)   "DI8"
      | (NODE) "DI8";
      
    DI9  :"DI9" [""] INT
      | (sv)   "DI9"
      | (en)   "DI9"
      | (NODE) "DI9";
      
    DI10  :"DI10" [""] INT
      | (sv)   "DI10"
      | (en)   "DI10"
      | (NODE) "DI10";
      
    DI11  :"DI11" [""] INT
      | (sv)   "DI11"
      | (en)   "DI11"
      | (NODE) "DI11";
      
    DI12  :"DI12" [""] INT
      | (sv)   "DI12"
      | (en)   "DI12"
      | (NODE) "DI12";

    %%%%%%%%%%%
    % Frequency
    DI1_Freq   :"DI1 Frequency"  ["Hz"] FLOAT
      | (sv)    "DI1 Frekvens"
      | (en)    "DI1 Frequency"
      | (NODE)  "DI1"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";

      
    DI2_Freq   :"DI2 Frequency"  ["Hz"] FLOAT
      | (sv)    "DI2 Frekvens"
      | (en)    "DI2 Frequency"
      | (NODE)  "DI2"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";

      
    DI3_Freq   :"DI3 Frequency"  ["Hz"] FLOAT
      | (sv)    "DI3 Frekvens"
      | (en)    "DI3 Frequency"
      | (NODE)  "DI3"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";

      
    DI4_Freq   :"DI4 Frequency"  ["Hz"] FLOAT
      | (sv)    "DI4 Frekvens"
      | (en)    "DI4 Frequency"
      | (NODE)  "DI4"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";

      
    DI5_Freq   :"DI5 Frequency"  ["Hz"] FLOAT
      | (sv)    "DI5 Frekvens"
      | (en)    "DI5 Frequency"
      | (NODE)  "DI5"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";

      
    DI6_Freq   :"DI6 Frequency"  ["Hz"] FLOAT
      | (sv)    "DI6 Frekvens"
      | (en)    "DI6 Frequency"
      | (NODE)  "DI6"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";

      
    DI7_Freq   :"DI7 Frequency"  ["Hz"] FLOAT
      | (sv)    "DI7 Frekvens"
      | (en)    "DI7 Frequency"
      | (NODE)  "DI7"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";

      
    DI8_Freq   :"DI8 Frequency"  ["Hz"] FLOAT
      | (sv)    "DI8 Frekvens"
      | (en)    "DI8 Frequency"
      | (NODE)  "DI8"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";

      
    DI9_Freq   :"DI9 Frequency"  ["Hz"] FLOAT
      | (sv)    "DI9 Frekvens"
      | (en)    "DI9 Frequency"
      | (NODE)  "DI9"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";

      
    DI10_Freq   :"DI10 Frequency"  ["Hz"] FLOAT
      | (sv)    "DI10 Frekvens"
      | (en)    "DI10 Frequency"
      | (NODE)  "DI10"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";

      
    DI11_Freq   :"DI11 Frequency"  ["Hz"] FLOAT
      | (sv)    "DI11 Frekvens"
      | (en)    "DI11 Frequency"
      | (NODE)  "DI11"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";

      
    DI12_Freq   :"DI12 Frequency"  ["Hz"] FLOAT
      | (sv)    "DI12 Frekvens"
      | (en)    "DI12 Frequency"
      | (NODE)  "DI12"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";

    
    %%%%%%%%%
    % Counter
    DI1_Counter  :"DI1 Counter" [""]   INT
      | (sv)    "DI1 Räknare"
      | (en)    "DI1 Counter"
      | (NODE)  "DI1"
      | (MUNIT) "pulses";

      
    DI2_Counter  :"DI2 Counter" [""]   INT
      | (sv)    "DI2 Räknare"
      | (en)    "DI2 Counter"
      | (NODE)  "DI2"
      | (MUNIT) "pulses";

      
    DI3_Counter  :"DI3 Counter" [""]   INT
      | (sv)    "DI3 Räknare"
      | (en)    "DI3 Counter"
      | (NODE)  "DI3"
      | (MUNIT) "pulses";

      
    DI4_Counter  :"DI4 Counter" [""]   INT
      | (sv)    "DI4 Räknare"
      | (en)    "DI4 Counter"
      | (NODE)  "DI4"
      | (MUNIT) "pulses";

      
    DI5_Counter  :"DI5 Counter" [""]   INT
      | (sv)    "DI5 Räknare"
      | (en)    "DI5 Counter"
      | (NODE)  "DI5"
      | (MUNIT) "pulses";

      
    DI6_Counter  :"DI6 Counter" [""]   INT
      | (sv)    "DI6 Räknare"
      | (en)    "DI6 Counter"
      | (NODE)  "DI6"
      | (MUNIT) "pulses";

      
    DI7_Counter  :"DI7 Counter" [""]   INT
      | (sv)    "DI7 Räknare"
      | (en)    "DI7 Counter"
      | (NODE)  "DI7"
      | (MUNIT) "pulses";

      
    DI8_Counter  :"DI8 Counter" [""]   INT
      | (sv)    "DI8 Räknare"
      | (en)    "DI8 Counter"
      | (NODE)  "DI8"
      | (MUNIT) "pulses";

      
    DI9_Counter  :"DI9 Counter" [""]   INT
      | (sv)    "DI9 Räknare"
      | (en)    "DI9 Counter"
      | (NODE)  "DI9"
      | (MUNIT) "pulses";

      
    DI10_Counter  :"DI10 Counter" [""]   INT
      | (sv)    "DI10 Räknare"
      | (en)    "DI10 Counter"
      | (NODE)  "DI10"
      | (MUNIT) "pulses";

      
    DI11_Counter  :"DI11 Counter" [""]   INT
      | (sv)    "DI11 Räknare"
      | (en)    "DI11 Counter"
      | (NODE)  "DI11"
      | (MUNIT) "pulses";

      
    DI12_Counter  :"DI12 Counter" [""]   INT
      | (sv)    "DI12 Räknare"
      | (en)    "DI12 Counter"
      | (NODE)  "DI12"
      | (MUNIT) "pulses";


    %%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Counter overflow
    DI1_Overflow :"DI1 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI1 Räknare full"
      | (en)   "DI1 Counter overflow"
      | (NODE) "DI1";
      
    DI2_Overflow :"DI2 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI2 Räknare full"
      | (en)   "DI2 Counter overflow"
      | (NODE) "DI2";
      
    DI3_Overflow :"DI3 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI3 Räknare full"
      | (en)   "DI3 Counter overflow"
      | (NODE) "DI3";
      
    DI4_Overflow :"DI4 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI4 Räknare full"
      | (en)   "DI4 Counter overflow"
      | (NODE) "DI4";
      
    DI5_Overflow :"DI5 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI5 Räknare full"
      | (en)   "DI5 Counter overflow"
      | (NODE) "DI5";
      
    DI6_Overflow :"DI6 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI6 Räknare full"
      | (en)   "DI6 Counter overflow"
      | (NODE) "DI6";
      
    DI7_Overflow :"DI7 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI7 Räknare full"
      | (en)   "DI7 Counter overflow"
      | (NODE) "DI7";
      
    DI8_Overflow :"DI8 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI8 Räknare full"
      | (en)   "DI8 Counter overflow"
      | (NODE) "DI8";
      
    DI9_Overflow :"DI9 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI9 Räknare full"
      | (en)   "DI9 Counter overflow"
      | (NODE) "DI9";
      
    DI10_Overflow :"DI10 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI10 Räknare full"
      | (en)   "DI10 Counter overflow"
      | (NODE) "DI10";
      
    DI11_Overflow :"DI11 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI11 Räknare full"
      | (en)   "DI11 Counter overflow"
      | (NODE) "DI11";
      
    DI12_Overflow :"DI12Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI12 Räknare full"
      | (en)   "DI12 Counter overflow"
      | (NODE) "DI12";
      
    %%%%%%%%%%%%%%%
    % Short circuit
    DI_ShortCirc: "DI Short Circuit" [""] INT 
      | (sv)   "DI Kortslutning"
      | (en)   "DI Short circuit"
      | (MENU) "YES";
      
  PRIVATE
    
  MESSAGE MAXSIZE 122
    DATA[0]  -> BYTE(CSN       := DATA;);

    DATA[1]  -> BYTE(DI1  := DATA;);
    DATA[2]  -> BYTE(DI2  := DATA;);
    DATA[3]  -> BYTE(DI3  := DATA;);
    DATA[4]  -> BYTE(DI4  := DATA;);
    DATA[5]  -> BYTE(DI5  := DATA;);
    DATA[6]  -> BYTE(DI6  := DATA;);
    DATA[7]  -> BYTE(DI7  := DATA;);
    DATA[8]  -> BYTE(DI8  := DATA;);
    DATA[9]  -> BYTE(DI9  := DATA;);
    DATA[10] -> BYTE(DI10 := DATA;);
    DATA[11] -> BYTE(DI11 := DATA;);
    DATA[12] -> BYTE(DI12 := DATA;);

    DATA[13] -> FLOAT(DI1_Freq  := DATA;);
    DATA[17] -> FLOAT(DI2_Freq  := DATA;);
    DATA[21] -> FLOAT(DI3_Freq  := DATA;);
    DATA[25] -> FLOAT(DI4_Freq  := DATA;);
    DATA[29] -> FLOAT(DI5_Freq  := DATA;);
    DATA[33] -> FLOAT(DI6_Freq  := DATA;);
    DATA[37] -> FLOAT(DI7_Freq  := DATA;);
    DATA[41] -> FLOAT(DI8_Freq  := DATA;);
    DATA[45] -> FLOAT(DI9_Freq  := DATA;);
    DATA[49] -> FLOAT(DI10_Freq := DATA;);
    DATA[53] -> FLOAT(DI11_Freq := DATA;);
    DATA[57] -> FLOAT(DI12_Freq := DATA;);

    DATA[61]  -> WORD32(DI1_Counter  := DATA;);
    DATA[65]  -> WORD32(DI2_Counter  := DATA;);
    DATA[69]  -> WORD32(DI3_Counter  := DATA;);
    DATA[73]  -> WORD32(DI4_Counter  := DATA;);
    DATA[77]  -> WORD32(DI5_Counter  := DATA;);
    DATA[81]  -> WORD32(DI6_Counter  := DATA;);
    DATA[85]  -> WORD32(DI7_Counter  := DATA;);
    DATA[89]  -> WORD32(DI8_Counter  := DATA;);
    DATA[93]  -> WORD32(DI9_Counter  := DATA;);
    DATA[97]  -> WORD32(DI10_Counter  := DATA;);
    DATA[101] -> WORD32(DI11_Counter  := DATA;);
    DATA[105] -> WORD32(DI12_Counter  := DATA;);

    DATA[109] -> BYTE(DI1_Overflow := DATA;);
    DATA[110] -> BYTE(DI2_Overflow := DATA;);
    DATA[111] -> BYTE(DI3_Overflow := DATA;);
    DATA[112] -> BYTE(DI4_Overflow := DATA;);
    DATA[113] -> BYTE(DI5_Overflow := DATA;);
    DATA[114] -> BYTE(DI6_Overflow := DATA;);
    DATA[115] -> BYTE(DI7_Overflow := DATA;);
    DATA[116] -> BYTE(DI8_Overflow := DATA;);
    DATA[117] -> BYTE(DI9_Overflow := DATA;);
    DATA[118] -> BYTE(DI10_Overflow := DATA;);
    DATA[119] -> BYTE(DI11_Overflow := DATA;);
    DATA[120] -> BYTE(DI12_Overflow := DATA;);

    DATA[121] -> BYTE(DI_ShortCirc := DATA;);
      
  ACKNOWLEDGE 
    DATA[0]  := BYTE(DI1_CounterReset  + DI1_OverflowFlagReset*2  + DI1_FlankSettings*4);
    DATA[1]  := BYTE(DI2_CounterReset  + DI2_OverflowFlagReset*2  + DI2_FlankSettings*4); 
    DATA[2]  := BYTE(DI3_CounterReset  + DI3_OverflowFlagReset*2  + DI3_FlankSettings*4);
    DATA[3]  := BYTE(DI4_CounterReset  + DI4_OverflowFlagReset*2  + DI4_FlankSettings*4); 
    DATA[4]  := BYTE(DI5_CounterReset  + DI5_OverflowFlagReset*2  + DI5_FlankSettings*4);
    DATA[5]  := BYTE(DI6_CounterReset  + DI6_OverflowFlagReset*2  + DI6_FlankSettings*4);
    DATA[6]  := BYTE(DI7_CounterReset  + DI7_OverflowFlagReset*2  + DI7_FlankSettings*4); 
    DATA[7]  := BYTE(DI8_CounterReset  + DI8_OverflowFlagReset*2  + DI8_FlankSettings*4);
    DATA[8]  := BYTE(DI9_CounterReset  + DI9_OverflowFlagReset*2  + DI9_FlankSettings*4);
    DATA[9]  := BYTE(DI10_CounterReset + DI10_OverflowFlagReset*2 + DI10_FlankSettings*4);
    DATA[10] := BYTE(DI11_CounterReset + DI11_OverflowFlagReset*2 + DI11_FlankSettings*4);
    DATA[11] := BYTE(DI12_CounterReset + DI12_OverflowFlagReset*2 + DI12_FlankSettings*4);
    
    DATA[12] := BYTE(DI_TripVoltage);
  END;  
END;

Användarnas noteringar

Du måste vara inloggad för att göra en notering. Bli medlem eller logga in. Vi använder en moderator som godkänner noteringarna innan de visas.