IMSE ExD8

Detaljer

Typ
Drivrutin
Upplaggd av
Daniel Carlson, Abelko Innovation
Version
4
Uppdaterad
2016-05-13
Skapad
2015-01-15
Kategori
AEACom, IO enheter
Visningar
3043

Beskrivning

Typdefinition för Abelkos expansionsmodul ExD8 som ingår IMSE-familjen. Detta skript används då modulen kopplas på en AeA-combuss.
Modulen har 4 digitala ingångar och 4 digitala reläutgångar.

Bruksanvisning

Manual

Juridisk information

Alla skript tillhandahålls i befintligt skick och all användning sker på eget ansvar. Felaktig använding kan leda till skadad eller förstörd utrustning.

Skript kod

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% 2016-05-13 DC Munit added for counters and frequency
%
AEADEVICE EX_D8 NAMED "ExD8" TYPEID 64001 IS
  % Type definition
  PARAMETER
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Communication timeout
    ComTimeout: "Com timeout" [""]   INT
      | (sv)   "Kommunikationstimeout"
      | (en)   "Communication timeout"
      | (MENU) "YES";
    
    %%%%%%%%%%%%%%%%
    % Reset counters
    DI1_CounterReset: "DI1 Reset counter" [""]   INT
      | (sv)   "DI1 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI1 Reset counter"
      | (NODE) "DI1";
      
    DI2_CounterReset: "DI2 Reset counter" [""]   INT
      | (sv)   "DI2 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI2 Reset counter"
      | (NODE) "DI2";      
      
    DI3_CounterReset: "DI3 Reset counter" [""]   INT
      | (sv)   "DI3 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI3 Reset counter"
      | (NODE) "DI3";
      
    DI4_CounterReset: "DI4 Reset counter" [""]   INT
      | (sv)   "DI4 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI4 Reset counter"
      | (NODE) "DI4";

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Reset counter overflow flag
    DI1_OverflowFlagReset: "DI1 Reset overflow" [""]   INT
      | (sv)   "DI1 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI1 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI1";
      
    DI2_OverflowFlagReset: "DI2 Reset overflow" [""]   INT
      | (sv)   "DI2 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI2 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI2";
      
    DI3_OverflowFlagReset: "DI3 Reset overflow" [""]   INT
      | (sv)   "DI3 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI3 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI3";
      
    DI4_OverflowFlagReset: "DI4 Reset overflow" [""]   INT
      | (sv)   "DI4 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI4 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI4";
      
    %%%%%%%%%%%%%%%%
    % Flank Settings
    DI1_FlankSettings: "DI1 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI1 Flankinställning"
      | (en)   "DI1 Flank setting"
      | (NODE) "DI1"
      | (MENU) "YES";
      
    DI2_FlankSettings: "DI2 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI2 Flankinställning"
      | (en)   "DI2 Flank setting"
      | (NODE) "DI2"
      | (MENU) "YES";
      
    DI3_FlankSettings: "DI3 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI3 Flankinställning"
      | (en)   "DI3 Flank setting"
      | (NODE) "DI3"
      | (MENU) "YES";
      
    DI4_FlankSettings: "DI4 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI4 Flankinställning"
      | (en)   "DI4 Flank setting"
      | (NODE) "DI4"
      | (MENU) "YES";

    %%%%%%%%%%%%%%
    % Trip voltage
    DI_TripVoltage: "DI Trip voltage" ["10V,4V"] ENUM
      | (sv)   "DI Omslagsspänning"
      | (en)   "DI Trip voltage"
      | (MENU) "YES";

    %%%%%%%%%%%%%%%%
    % Digital output
    DO1: "DO1" [""] INT
      | (sv)   "DO1"
      | (en)   "DO1"
      | (NODE) "DO1";
      
    DO2: "DO2" [""] INT
      | (sv)   "DO2"
      | (en)   "DO2"
      | (NODE) "DO2";
      
    DO3: "DO3" [""] INT
      | (sv)   "DO3"
      | (en)   "DO3"
      | (NODE) "DO3";
      
    DO4: "DO4" [""] INT
      | (sv)   "DO4"
      | (en)   "DO4"
      | (NODE) "DO4";
      
  PUBLIC
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Cable sequence number
    CSN: "CSN" [""]   INT
      | (sv)   "Kabelsekvensnummer"
      | (en)   "Cable sequence number"
      | (MENU) "YES";

    %%%%%%%%%%%%%%%
    % Digital input
    DI1: "DI1" [""] INT
      | (sv)   "DI1"
      | (en)   "DI1"
      | (NODE) "DI1";
      
    DI2: "DI2" [""] INT
      | (sv)   "DI2"
      | (en)   "DI2"
      | (NODE) "DI2";
      
    DI3: "DI3" [""]  INT
      | (sv)   "DI3"
      | (en)   "DI3"
      | (NODE) "DI3";
      
    DI4: "DI4" [""] INT
      | (sv)   "DI4"
      | (en)   "DI4"
      | (NODE) "DI4";

    %%%%%%%%%%%
    % Frequency
    DI1_Freq   :"DI1 Frequency"  ["Hz"] FLOAT
      | (sv)    "DI1 Frekvens"
      | (en)    "DI1 Frequency"
      | (NODE)  "DI1"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";

      
    DI2_Freq   :"DI2 Frequency"  ["Hz"] FLOAT
      | (sv)    "DI2 Frekvens"
      | (en)    "DI2 Frequency"
      | (NODE)  "DI2"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";

      
    DI3_Freq   :"DI3 Frequency"  ["Hz"] FLOAT
      | (sv)    "DI3 Frekvens"
      | (en)    "DI3 Frequency"
      | (NODE)  "DI3"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";

      
    DI4_Freq   :"DI4 Frequency"  ["Hz"] FLOAT
      | (sv)    "DI4 Frekvens"
      | (en)    "DI4 Frequency"
      | (NODE)  "DI4"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";

    
    %%%%%%%%%
    % Counter
    DI1_Counter: "DI1 Counter" [""]   INT
      | (sv)    "DI1 Räknare"
      | (en)    "DI1 Counter"
      | (NODE)  "DI1"
      | (MUNIT) "pulses";

      
    DI2_Counter: "DI2 Counter" [""]   INT
      | (sv)    "DI2 Räknare"
      | (en)    "DI2 Counter"
      | (NODE)  "DI2"
      | (MUNIT) "pulses";

      
    DI3_Counter: "DI3 Counter" [""]   INT
      | (sv)    "DI3 Räknare"
      | (en)    "DI3 Counter"
      | (NODE)  "DI3"
      | (MUNIT) "pulses";

      
    DI4_Counter: "DI4 Counter" [""]   INT
      | (sv)    "DI4 Räknare"
      | (en)    "DI4 Counter"
      | (NODE)  "DI4"
      | (MUNIT) "pulses";


    %%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Counter overflow
    DI1_Overflow: "DI1 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI1 Räknare full"
      | (en)   "DI1 Counter overflow"
      | (NODE) "DI1";
      
    DI2_Overflow: "DI2 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI2 Räknare full"
      | (en)   "DI2 Counter overflow"
      | (NODE) "DI2";
      
    DI3_Overflow: "DI3 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI3 Räknare full"
      | (en)   "DI3 Counter overflow"
      | (NODE) "DI3";
      
    DI4_Overflow: "DI4 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI4 Räknare full"
      | (en)   "DI4 Counter overflow"
      | (NODE) "DI4";

    %%%%%%%%%%%%%%%
    % Short circuit
    DI_ShortCirc: "DI Short Circuit" [""] INT 
      | (sv)   "DI Kortslutning"
      | (en)   "DI Short circuit"
      | (MENU) "YES";

    %%%%%%%%%%%%%
    % DO Override
    DO1_Overridden : "DO1 Manually overriden" [""] INT
      | (sv)   "DO1 Manuelt styrd"
      | (en)   "DO1 Manually overriden"
      | (NODE) "DO1";
      
    DO2_Overridden : "DO2 Manually overriden" [""] INT
      | (sv)   "DO2 Manuelt styrd"
      | (en)   "DO2 Manually overriden"
      | (NODE) "DO2";
      
    DO3_Overridden : "DO3 Manually overriden" [""] INT
      | (sv)   "DO3 Manuelt styrd"
      | (en)   "DO3 Manually overriden"
      | (NODE) "DO3";
      
    DO4_Overridden : "DO4 Manually overriden" [""] INT
      | (sv)   "DO4 Manuelt styrd"
      | (en)   "DO4 Manually overriden"
      | (NODE) "DO4";
    
  PRIVATE
    
  MESSAGE MAXSIZE 46
    DATA[0]  -> BYTE(CSN := DATA;);

    DATA[1]  -> BYTE(DI1 := DATA;);
    DATA[2]  -> BYTE(DI2 := DATA;);
    DATA[3]  -> BYTE(DI3 := DATA;);
    DATA[4]  -> BYTE(DI4 := DATA;);

    DATA[5]  -> FLOAT(DI1_Freq := DATA;);
    DATA[9]  -> FLOAT(DI2_Freq := DATA;);
    DATA[13] -> FLOAT(DI3_Freq := DATA;);
    DATA[17] -> FLOAT(DI4_Freq := DATA;);

    DATA[21] -> WORD32(DI1_Counter := DATA;);
    DATA[25] -> WORD32(DI2_Counter := DATA;);
    DATA[29] -> WORD32(DI3_Counter := DATA;);
    DATA[33] -> WORD32(DI4_Counter := DATA;);

    DATA[37] -> BYTE(DI1_Overflow := DATA;);
    DATA[38] -> BYTE(DI2_Overflow := DATA;);
    DATA[39] -> BYTE(DI3_Overflow := DATA;);
    DATA[40] -> BYTE(DI4_Overflow := DATA;);

    DATA[41] -> BYTE(DI_ShortCirc := DATA;);

    DATA[42] -> BYTE(DO1_Overridden := DATA;);
    DATA[43] -> BYTE(DO2_Overridden := DATA;);
    DATA[44] -> BYTE(DO3_Overridden := DATA;);
    DATA[45] -> BYTE(DO4_Overridden := DATA;);
      
  ACKNOWLEDGE
    DATA[0]  := BYTE(ComTimeout);

    DATA[1]  := BYTE(DI1_CounterReset + DI1_OverflowFlagReset*2 + DI1_FlankSettings*4);
    DATA[2]  := BYTE(DI2_CounterReset + DI2_OverflowFlagReset*2 + DI2_FlankSettings*4);
    DATA[3]  := BYTE(DI3_CounterReset + DI3_OverflowFlagReset*2 + DI3_FlankSettings*4);
    DATA[4]  := BYTE(DI4_CounterReset + DI4_OverflowFlagReset*2 + DI4_FlankSettings*4);

    DATA[5]  := BYTE(DI_TripVoltage);

    DATA[6]  := BYTE(DO1);
    DATA[7]  := BYTE(DO2);
    DATA[8]  := BYTE(DO3);
    DATA[9]  := BYTE(DO4);
  END;  
END;

Användarnas noteringar

Du måste vara inloggad för att göra en notering. Bli medlem eller logga in. Vi använder en moderator som godkänner noteringarna innan de visas.