FIDELIX Analog inputs

Detaljer

Typ
Drivrutin
Upplaggd av
Ove Jansson, Abelko Innovation
Version
2
Uppdaterad
2019-01-07
Skapad
2013-08-27
Kategori
IO enheter, Modbus
Visningar
1474

Beskrivning

Device definition for FIDELIX Analog inputs

Bruksanvisning

See Fidelix I/O-module specifications (pdf)

Juridisk information

Alla skript tillhandahålls i befintligt skick och all användning sker på eget ansvar. Felaktig använding kan leda till skadad eller förstörd utrustning.

Skript kod

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for FIDELIX Analog inputs
%
% Settings module:
%       Parity: None
%       Baud:   9600
%       Mode:   RTU
%
% Analog inputs are measured in Voltage
% To calculate Current use formula I = U / 100ohm
% To calculate Resistance use formula R = 4700ohm * U / (2.5V - U) 

% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå 
% History: 2009-12-14 Ändrat kommando 4 till kommando 3 Read holding registers
% History: 2019-01-07 Justerat register för "Aktivering AI" till adress 10.
%
%
DEVICETYPE FidelixAIN NAMED "Fidelix A.IN" TYPEID 21220 IS 
  
  PARAMETER
    Id  : "Adress";
   
    EN1  :"Enable AI1";
    EN2  :"Enable AI2";
    EN3  :"Enable AI3";
    EN4  :"Enable AI4";
    EN5  :"Enable AI5";
    EN6  :"Enable AI6";
    EN7  :"Enable AI7";
    EN8  :"Enable AI8";
    
  PUBLIC

    AI1 : "Analog in 1" ["V"];
    AI2 : "Analog in 2" ["V"];
    AI3 : "Analog in 3" ["V"];
    AI4 : "Analog in 4" ["V"];
    AI5 : "Analog in 5" ["V"];
    AI6 : "Analog in 6" ["V"];
    AI7 : "Analog in 7" ["V"];
    AI8 : "Analog in 8" ["V"];

   %AI1 : "Analog in 1" ["A"];   %For current measurement
   %AI2 : "Analog in 2" ["A"];
   %AI3 : "Analog in 3" ["A"];
   %AI4 : "Analog in 4" ["A"];
   %AI5 : "Analog in 5" ["A"];
   %AI6 : "Analog in 6" ["A"];
   %AI7 : "Analog in 7" ["A"];
   %AI8 : "Analog in 8" ["A"];

   %AI1 : "Analog in 1" ["Ohm"]; % For resistance measurement
   %AI2 : "Analog in 2" ["Ohm"];
   %AI3 : "Analog in 3" ["Ohm"];
   %AI4 : "Analog in 4" ["Ohm"];
   %AI5 : "Analog in 5" ["Ohm"];
   %AI6 : "Analog in 6" ["Ohm"];
   %AI7 : "Analog in 7" ["Ohm"];
   %AI8 : "Analog in 8" ["Ohm"];

  PRIVATE
    Tmp;
    LB1;
    LB2;
    LB3;
    LB4;
    LB5;
    LB6;
    LB7;
    LB8;

  BAUDRATE 9600;

  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;
  
  TELEGRAM AnalogInput NAMED "Läs AI" IS
    
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(03);       % Modbus command "03h" Read holding registers
      DATA[2]  := RWORD(0);      % Start address register
      DATA[4]  := RWORD(10);     % Number of registers

    ANSWER SIZE 25
      DATA[0]   = BYTE(Id);      % ID
      DATA[1]   = HEX(03);       % Modbus command "03h" Read holding registers
      DATA[2]   = BYTE(20);      % Byte count
      DATA[19] -> RWORD(
        LB1 := (DATA & 15);
        LB2 := (DATA & 240)  / 16;
        LB3 := (DATA & 3840) / 256;
        LB4 := (DATA & 61440)/ 4096;
      );
      DATA[21] -> RWORD(
        LB5 := (DATA & 15);
        LB6 := (DATA & 240)  / 16;
        LB7 := (DATA & 3840) / 256;
        LB8 := (DATA & 61440)/ 4096;
      );
      DATA[3]  -> RWORD(AI1 := ((DATA*16) + LB1) / 104857.5;); % For Voltage measurement
      DATA[5]  -> RWORD(AI2 := ((DATA*16) + LB2) / 104857.5;); % Maxbit = 10V
      DATA[7]  -> RWORD(AI3 := ((DATA*16) + LB3) / 104857.5;);
      DATA[9]  -> RWORD(AI4 := ((DATA*16) + LB4) / 104857.5;);
      DATA[11] -> RWORD(AI5 := ((DATA*16) + LB5) / 104857.5;);
      DATA[13] -> RWORD(AI6 := ((DATA*16) + LB6) / 104857.5;);
      DATA[15] -> RWORD(AI7 := ((DATA*16) + LB7) / 104857.5;);
      DATA[17] -> RWORD(AI8 := ((DATA*16) + LB8) / 104857.5;);
      
     %DATA[3]  -> RWORD(AI1 := (2.5 * (DATA*16) + LB1) / 1048575;); % Maxbit = 2.5V
     %DATA[5]  -> RWORD(AI2 := (2.5 * (DATA*16) + LB2) / 1048575;); % For current measurement I = U / 100Ohm
     %DATA[7]  -> RWORD(AI3 := (2.5 * (DATA*16) + LB3) / 1048575;);
     %DATA[9]  -> RWORD(AI4 := (2.5 * (DATA*16) + LB4) / 1048575;);
     %DATA[11] -> RWORD(AI5 := (2.5 * (DATA*16) + LB5) / 1048575;);
     %DATA[13] -> RWORD(AI6 := (2.5 * (DATA*16) + LB6) / 1048575;);
     %DATA[15] -> RWORD(AI7 := (2.5 * (DATA*16) + LB7) / 1048575;);
     %DATA[17] -> RWORD(AI8 := (2.5 * (DATA*16) + LB8) / 1048575;);
      
     %DATA[3]  -> RWORD(Tmp := (2.5 * (DATA*16) + LB1) / 1048575;          % Maxbit = 2.5V
     %                  IF Tmp<2.5 THEN AI1 := (4700 * Tmp) / (2.5 - Tmp); % For resistance measurement R = 470Ohm * U / (2.5V - U)
     %                  ELSE            AI1 := 0;
     %                  ENDIF;
     %                  };
     %DATA[5]  -> RWORD(Tmp := (2.5 * (DATA*16) + LB2) / 1048575;);
     %                  IF Tmp<2.5 THEN AI2 := (4700 * Tmp) / (2.5 - Tmp);
     %                  ELSE            AI2 := 0;
     %                  ENDIF;
     %                  };
     %DATA[7]  -> RWORD(Tmp := 2.5 * ((DATA*16) + LB3) / 1048575;);
     %                  IF Tmp<2.5 THEN AI3 := (4700 * Tmp) / (2.5 - Tmp);
     %                  ELSE            AI3 := 0;
     %                  ENDIF;
     %                  };
     %DATA[9]  -> RWORD(Tmp := 2.5 * ((DATA*16) + LB4) / 1048575;);
     %                  IF Tmp<2.5 THEN AI4 := (4700 * Tmp) / (2.5 - Tmp);
     %                  ELSE            AI4 := 0;
     %                  ENDIF;
     %                  };
     %DATA[11] -> RWORD(Tmp := 2.5 * ((DATA*16) + LB5) / 1048575;);
     %                  IF Tmp<2.5 THEN AI5 := (4700 * Tmp) / (2.5 - Tmp);
     %                  ELSE            AI5 := 0;
     %                  ENDIF;
     %                  };
     %DATA[13] -> RWORD(Tmp := 2.5 * ((DATA*16) + LB6) / 1048575;);
     %                  IF Tmp<2.5 THEN AI6 := (4700 * Tmp) / (2.5 - Tmp);
     %                  ELSE            AI6 := 0;
     %                  ENDIF;
     %                  };
     %DATA[15] -> RWORD(Tmp := 2.5 * ((DATA*16) + LB7) / 1048575;);
     %                  IF Tmp<2.5 THEN AI7 := (4700 * Tmp) / (2.5 - Tmp);
     %                  ELSE            AI7 := 0;
     %                  ENDIF;
     %                  };
     %DATA[17] -> RWORD(Tmp := 2.5 * ((DATA*16) + LB8) / 1048575;);
     %                  IF Tmp<2.5 THEN AI8 := (4700 * Tmp) / (2.5 - Tmp);
     %                  ELSE            AI8 := 0;
     %                  ENDIF;
     %                  };

    TIMEOUT 1000

  END;
  
  TELEGRAM AnalogEnable NAMED "Aktivera AI" IS
    
    QUESTION
      DATA[0] := BYTE(Id);  % Modbus unit address
      DATA[1] := HEX(10);   % Modbus command "0x10" write multiple registers
      DATA[2] := RWORD(10); % start register
      DATA[4] := RWORD(1);  % number of registers to write
      DATA[6] := BYTE(2);   % number of bytes
      DATA[7] <- RWORD(
        IF EN1 THEN Tmp := 1; ELSE Tmp := 0; ENDIF;
        IF EN2 THEN Tmp := Tmp + 2;   ENDIF;
        IF EN3 THEN Tmp := Tmp + 4;   ENDIF;
        IF EN4 THEN Tmp := Tmp + 8;   ENDIF;
        IF EN5 THEN Tmp := Tmp + 16;  ENDIF;
        IF EN6 THEN Tmp := Tmp + 32;  ENDIF;
        IF EN7 THEN Tmp := Tmp + 64;  ENDIF;
        IF EN8 THEN Tmp := Tmp + 128; ENDIF;
        DATA := Tmp;
      );

    ANSWER SIZE 8
      DATA[0] = BYTE(Id);
      DATA[1] = HEX(10);
     %DATA[2] = RWORD(10);    % start register
     %DATA[4] = RWORD(1);     % number of registers to write
   
    TIMEOUT 300

  END;
END;

Användarnas noteringar

Du måste vara inloggad för att göra en notering. Bli medlem eller logga in. Vi använder en moderator som godkänner noteringarna innan de visas.