Optimerad start av värme/motorvärmare mm.

Detaljer

Typ
Program
Upplaggd av
Jens Marklund, Abelko Innovation
Version
3
Uppdaterad
2013-09-03
Skapad
2013-08-13
Kategori
Allmän automation, Energioptimering, Tidsstyrning, Värme
Visningar
2964

Beskrivning

Med detta script kan man för starta t.ex. värme eller en motor värmare mot ute temp.
Till exempel om man ställer tids schemat 07:00 så kan man bestämma att
värmen går till inställda timmar innan inställd tid i schemat vid en viss ute temperatur.

Bruksanvisning

1.Skapa ett tidschema som du vill förstarta.
2.Skapa en kurva som du anger förstarten i timmar mot ute tempen.
3. Skapa en parameter som du kan slå på och av funktionen med.
4.Skapa en kanal som du sen använder för start/stopp

Juridisk information

Alla skript tillhandahålls i befintligt skick och all användning sker på eget ansvar. Felaktig använding kan leda till skadad eller förstörd utrustning.

Skript kod

ROUTINE Optimerad_start
  ALIAS
    UteTemp = CHANNEL[1]; %Ute temp
    StartVarmare = CHANNEL[33]; %Optimerad start värme
    Aktivering = PARAMETER[30]; %Optimerad.styrn. aktivering
    DriftKalender = CALENDAR[1]; %Nattkalender
    TidsKurva = CURVE[1]; %Start opt.kurva
  VAR
    TidISekTillStart; % Beror på utetempen
  BEGIN
    TidISekTillStart := TidsKurva(UteTemp) * 3600;

    IF Aktivering > 0 THEN
      % Kör värmaren då kalendern säger det.
      IF DriftKalender THEN
        StartVarmare <- 1;

      % Kör värmaren då det är minder än den tid vi 
      % får ur kurvan tills kalendern går till.
      ELSIF (TidISekTillStart > TIMELEFT(DriftKalender)) THEN
        StartVarmare <- 1;
      
      % Stäng värmen.
      ELSE
        StartVarmare <- 0;
      ENDIF;

    % Då funktionen inte är aktiv stänger vi värmen.
    ELSE
      StartVarmare <- 0;
    ENDIF;  
END;

Användarnas noteringar

Du måste vara inloggad för att göra en notering. Bli medlem eller logga in. Vi använder en moderator som godkänner noteringarna innan de visas.